Welkom bij Logopedie Katrien (Website in opbouw)

Logopedie is een gespecialiseerde zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, gehoor, taal en leren. Algemeen omhelst de logopedie preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is echter meer dan praten alleen. Ook taal, lezen en schrijven, rekenen, gebaren en aanvullende en ondersteunende communicatiesystemen behoren tot het domein van de logopedie.

Op mijn praktijk kan je terecht voor:
- stotteren en broddelen
- leerstoornissen
- rekenen
- Lezen
- schrijven
- aandacht en concentratie
- articulatiestoornissen
- stemstoornissen
- neurologische stoornissen
- huiswerkbegeleiding