Kosten

Kosten en terugbetaling:
De officiƫle RIZIV-tarieven volgens de conventie zijn van toepassing:
Deze honoraria zijn van toepassing sinds 1 januari 2013.

Prestatie

Honorarium

Terugbetaling

Remgeld

Sessie van 30 minuten

21,75 euro

16,32 euro

5,43 euro

Sessie van 60 minuten

43,50 euro

32,63 euro

10,87 euro

Bilan zitting (logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag)

30,45 euro (per half uur onderzoek)

22,84 euro

7,61 euro

Evolutiebilan

43,50 euro

32,63 euro

10,87 euro

 

Je kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen als de stoornis valt onder de verplichte ziekteverzekering. Indien niet voldaan is aan de voorwaarde van verplichte ziekteverzekering, dan kan vaak ook terecht bij de aanvullende verzekering.

Sommige personen (met een laag inkomen) hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen een hoger bedrag terugbetaald.

Deze kostprijs voor logopedie (zowel het honorarium van de logopedist als het terugbetalingstarief) is wettelijk vastgelegd.